Środowisko i Innowacje

Certyfikaty

Vademecum usuwania azbestu

Vademecum 06
Vademecum.pdf
Szósty numer kwartalnika do pobrania
Zobacz poprzednie wydania
 

Zobacz największe składowisko azbestu w Polsce

Środowisko i Innowacje po 5 latach

 

Aktualności

 • 14.08.2014Zmiana adresu warszawskiego biura Zarządu SiI

  Warszawskie Biuro Zarzadu spółki Środowisko i Innowacje sp. z o.o. od 18.08.2014r. będzie mieściło sie przy Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa (budynek Focus, recepcja C, 9 piętro).


 • 04.08.2014Fundusz rekultywacyjny

  Zgodnie z obowiązkiem wynikającym art. 137 ust. 6 ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012r) mówiącym, że „Zarządzający składowiskiem odpadów podaje do publicznej wiadomości,  udział w cenie za przyjęcie


 • 04.08.2014SiI zostało wykonawcą zadania na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie woj. lubeskiego.

  31.07.2014r. Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o wyborze Wykonawcy zadania: „Usuwanie wyrobów oraz odpadów z&


 • 08.05.2014Środowisko i Innowacje podpisała umowę z gminą Szczucin

  W dniu 29 kwietnia 2014 roku w Szczucinie została podpisana umowa pomiędzy firmą „Środowisko i Innowacje”, a Instytucją Realizującą (Gminą Szczucin) na realizację zadania w ramach projektu „De<Copyrights ©2011 ŚRODOWISKO I INNOWACJE SP. Z O.O.

Projekt i wykonanie: